Bolove u zglobovima uzrokovane virusnom infekcijom

MSM i virusni hepatitisi: rizici i zaštita – Javno zdravlje

Nekoliko bolesti može nastati kao posledica infekcije parvovirusom B19, kao što su infektivni eritem peta bolestprolazna aplastična kriza naročito kod pacijenata sa srčanom ćelijskom bolešću, talasemijom ili anemijom izazvanom HIV-om i fetalnih hidropsa kod zaraženih majki.

bolove u zglobovima uzrokovane virusnom infekcijom

Mijalgija je česta Esencijalna mešovita krioglobulinemija triada artritisa, opipljiva purpura i krioglobulinemija povezana je sa HCV u većini slučajeva Nekrotizirajući vaskulitis sa krioglobulinemijom je klinička karakteristika Esencijalna mešovita krioglobulinemija tipa 2 ili 3 povezana je sa težim kožnim oboljenjima, poput Rejnoovog sindroma, purpure, distalnih ulkusa, gangrene i periferne neuropatije Sjogrenov sindrom opisan je kod brojnih pacijenata sa HCV infekcijom Može postojati povezanost između HCV infekcije i fibromijalgije.

Može se primetiti značajna limfadenopatija zadnja cervikalna, postaurkularna i okcipitalna Artritis se obično naglo pojavi, 1 nedelju pre ili posle osipa; jutarnja ukočenost je simetrična i poliartikularna u distribuciji npr.

bolove u zglobovima uzrokovane virusnom infekcijom

Oba sindroma se javljaju meseca nakon vakcinacije. Prva epizoda može trajati i do dva meseca, ali recidivi su obično kraći u trajanju.

bolove u zglobovima uzrokovane virusnom infekcijom

Catcherov sindrom zakrivljenosti može se pojaviti do godinu dana, ali ne uzrokuje trajnu štetu. Makulopapularni osip može biti sa svrbežom kod nekih pacijenata.

bolove u zglobovima uzrokovane virusnom infekcijom

Klasični znaci virusnog artritisa su: [20] [21] groznica, osip bolovi u zglobovima Nisu tipični za ovu bolest jer se mogu se javiti i kod drugih bolesti, od kojih mnoge nisu virusne. Štaviše, različiti virusi utiču na različite organe i mogu se manifestovati sa širokim spektrom simptoma. Na primer, virusni artritis izazvan HBV-om može se manifestovati žuticom žutilo očiju i kožedok virusni artritis izazvan virusom rubeole može imati široko rasprostranjen osip.

bolove u zglobovima uzrokovane virusnom infekcijom

Treba uvek posumnjati na virusni artritis ako je zahvaćeno više zglobova na obe strane tela, a zglobne simptome najčešće prate ili im prethode simptomi sistemske infekcije. Testovi krvi U virusnom artritisu obavezno se u dijagnostikovanju koriste testovi krvi bolove u zglobovima uzrokovane virusnom infekcijom potvrđuju osnovnu infekciju, kao što su: Testovi na antitela koji otkrivaju antitela specifična za bolest Testovi na lančane reakcije polimeraze PCR koji otkrivaju virusnu DNK specifičnu za bolest Imunoglobulinski testovi kojima se meri porast i pad specifičnih antitela - poznatog imunoglobulina M IgM i imunoglobulina G IgG - pomažu u praćenju stadijuma i trajanja infekcije U zavisnosti od sumnje na uzrok bolesti, mogu se izvršiti i mnogi drugi testovi.

bolove u zglobovima uzrokovane virusnom infekcijom

Imunoglobulinski testovi su posebno korisni jer usmeravanju odgovarajuće lečenja, na osnovu toga da li je infekcija akutna na šta ukazuje povišeni IgM ili trajna na šta ukazuje stabilno povišenje IgG. Takođe se mogu primeniti i dodatni testovi krvi kako bi se isključili drugi mogući uzroci simptoma od strane zglobova: testovi na reumatoidne faktore RF i anti-CCP o isključenje reumatoidnog artritisa, brzine sedimentacije eritrocita ESR.

Pročitajte